NAŠE POSLÁNÍ JE
VAŠE BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ

Autoškola Zlámal Vsetín poskytuje nejkomfortnější školu jízdy. Máme pravidelně školené a profesionální instruktory. Naším posláním je Vaše bezpečné řízení.
Do odvolání není možné poskytnout dárkové poukazy.

image

Autoškola Vsetín, která má individuální a lidský přístup, a to bez výjimky

Autoškola Zlámal Vsetín poskytuje nejkomfortnější školu jízdy a výcvik k získání řidičského průkazu pro osobní automobil, skupina B. Ve výuce i výcviku se budou věnovat učitelé všem s nadšením a klidným přístupem. Máme pravidelně školené a profesionální instruktory. Naše poslání je Vaše bezpečné řízení.

Získání oprávnění v Autoškole Zlámal Vsetín

Toto je náš proces pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat řidičské oprávnění v naší autoškole.

image

Přihlas se

Vyplňte si žádost. Potvrďte si zdravotní způsobilost. Oba dokumenty zaneste do autoškoly.

Absolvuj kurz

Pokud bude vše v pořádku, oznámíme zahájení příslušnému úřadu a výcvik může začít.

Projdi testem

Absolvuj závěrečný test, zvládni praktickou zkoušku jízdou s komisařem a očekávej po skončení výsledek včetně vyhodnocení.

Získej průkaz

Na podkladě úspěšně zvládnuté zkoušky ti budou předány podklady pro následné vyřízení řidičského průkazu na příslušném úřadě.

Individuální výcvik na osobní automobil Skupina - "B"

V rámci skupiny "B" jsou zařazena motorová vozidla včetně AM a A1 s automatickou převodovkou (ČR) a B1 s výjimkou vozidel uvedených v písmenech b) až d), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg – doplňková zkouška (96), tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW (21 let) (ČR).

macbook

Formuláře pro řádný zápis.

Žádost o řidičské oprávnění si vytiskni oboustranně, spolu s Posudkem o zdravotní způsobilosti potvrď u praktického lékaře a dones k nám pro řádný zápis do autoškoly.

Ceník

Skupina "B"

CZK 19000 ,-
  • Pravidelné konzultace
  • Praktické jízdy na autocvičišti
  • Praktické jízdy v silničním provozu
  • Opakování a přezkoušení ke zkoušce

Autoškola Zlámal Vsetín

Sídlo, provozovna

Smetanova 1101
755 01 Vsetín


client

Zdravotnická příprava

Krajská hygienická stanice

4. května 287
755 01 Vsetín


client

Časté dotazy - FAQ

Jak dlouho trvá kurz autoškoly?

Obvyklá délka kurzů je 1-3 měsíce. Pokud chcete získat řidičské oprávnění dříve, můžete se přihlásit do tzv. rychlokurzu. Ten ukončíte již za 3 týdny. Tato nadstandardní služba bývá ale zpoplatněna, takže musíte rovnou počítat s tím, že za rychlokurz zaplatíte víc než za ten klasický. Většina autoškol též nabízí možnost dělat závěrečné zkoušky až do jednoho roku po uhrazení kurzu, tím pádem nemusíte mít strach, že by vám zaplacený kurz propadl kvůli nenadálé situaci, která vám přerušila pravidelné hodiny výcviku.

Jaké podmínky stanovuje zákon, abych si mohl zažádat o řidičské oprávnění?

Podmínky vyplývají ze zákona č. 361/2000 Sb. – zdravotní způsobilost a dosažení předepsaného věku pro příslušnou skupinu. Zároveň nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel.

Mohu začít dělat autoškolu pro skupinu B (osobní automobil), i když mi ještě nebylo 18 let?

Kurz můžete začít dělat už několik měsíců před 18-tými narozeninami. Ke zkouškám ovšem můžete jít až po dosažení 18-ti let. Žadatelé mladší 18-ti let musí mít žádost potvrzenou zákonným zástupcem.

Co potřebuji k tomu, abych mohl začít studovat v autoškole?

Je nutné vyplnit žádost do autoškoly, kde si rovnou zvolíte skupinu, pro kterou chcete dělat řidičské oprávnění. Dále budete potřebovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jsou poplatky autoškole konečné?

Počítejte s tím, že s žádostí do autoškoly musíte přinést i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Toto lékařské osvědčení se řídí ceníkem vašeho praktického lékaře. Dále je zpoplatněna závěrečná zkouška městským úřadem s rozšířenou působností, a to částkou 700,- Kč.

Jak dlouho trvá jedna hodina „jízdy“ (výcviková hodina)?

Jedna výcviková hodina, tzv. jízdy, trvá 45 minut. V rámci jedné „jízdy“ se absolvují 2 výcvikové hodiny, tj. 90 minut. Je to z toho důvodu, že v kratší době toho moc nestihnete a delší doba je pro žáky příliš dlouhá. Žák se všechno teprve učí a provoz na silnicích je pro nováčka hodně náročný, takže po odjetí dvou výcvikových hodin budete pořádně unaveni a na další provoz byste byli již nesoustředění.

Kdy výuka probíhá?

Naše autoškola nabízí individuální konzultace, během kterých jsou studenti seznamování s teorií. Pro tuto teorii slouží tzv. konzultační dny a hodiny. Výuku výcvikových hodin si domlouváte přímo s instruktorem, který vede váš výcvik, a to s ohledem na vaše i jeho časové možnosti tak, abyste neměli problém se výcviku zúčastnit. Samozřejmě, čím víc máte volného času, který můžete výcviku věnovat, tím lépe. Domluva bude jednodušší. Myslete na to, že instruktor nemá pouze vás a někdy může být docela komplikované hledat společné časové možnosti.

Co dělat, když nemůžete přijít na domluvenou jízdu?

Jízdu je potřeba předem telefonicky odvolat u konkrétního učitele, který vás vyučuje, většinou stačí 24 hodin před plánovanou jízdou. Pokud splníte podmínky omluvení z jízdy, tak vám bude hodina nahrazena bez dalšího poplatku. Pokud se neomluvíte, tak si náhradní výcvikovou hodinu budete muset zaplatit dle platné sazby.

Co všechno je součástí závěrečných zkoušek?

Při závěrečné zkoušce musíte vypracovat test na PC a absolvovat praktickou jízdu.

Jak vypadá závěrečný test, kolik má otázek a jak dlouho trvá?

Test probíhá na PC, obsahuje 25 otázek a je ohraničen časovým limitem 30 minut. Abyste test úspěšně splnili, musíte dosáhnout minimálně 43 bodů z 50 možných, tj. 85%.

Kde mohu najít aktuální znění otázek k testům?

Testy jsou volně přístupné na internetových stránkách, kde si je můžete rovnou vyzkoušet a zjistit, jak kvalitně jste připraveni.

Jak probíhá zkouška z praktické jízdy?

Veškeré informace vám poskytne instruktor, který vedl váš výcvik. Dopředu ale počítejte s tím, že termínu zkoušek se musíte přizpůsobit. Jsou dané dny, kdy zkoušky probíhají. Váš instruktor vás po absolvování všech povinných výcvikových hodin na den zkoušky přihlásí a sdělí vám, kdy se máte ke zkoušce dostavit. Zkoušku z praktické jízdy budete začínat v místě vaší autoškoly, ale trasu, kterou pojedete, se dozvíte až za volantem. Navigovat vás bude komisař, který vás zkouší. Samotná obtížnost trasy i její délka je plně v kompetenci komisaře.

Pokud u zkoušky neuspěji, kolikrát ji mohu opakovat?

Pokud u některé části zkoušky neuspějete, budete ji moci podle zákona opakovat ještě dvakrát. Pokud ji ani tak nesložíte, opakuje se výcvik v plném rozsahu znovu.

Máš další dotaz? Zeptej se!